16. ročník CHDL

16. ročník CHDL

Spolu to zvládneme, bylo opět heslo Chlupíkova divadelního léta. A tak se také stalo.

Následuje trocha čísel, neboť statistika nuda je, má však cenné údaje:
– Hrálo se 8 dní
– Sehrálo se 30 představení, z toho 21 premiér a 9 repríz
– Hráli žáci z 1. – 9. třídy, z toho 12 představení sehrál 1. stupeň, 14 x hrál 2. stupeň, 4 představení sehrál učitelský soubor OCH
– Diváků se přišlo podívat téměř 3000, samozřejmě někteří několikrát a také asi 70 předškoláků z MŠ a mnoho rodičů, kteří přišli zhlédnout odpolední a večerní představení
– Celý festival provázelo 6 moderátorů z řad žákovského parlamentu
– Dvakrát jsme se sešli společně v atriu v hojném počtu při zahájení a ukončení CHDL
Poděkování patří paní učitelce Strculové – Procházkové za koordinaci celého festivalu a všem třídám a pedagogům, kteří se do festivalu zapojili.