17. LISTOPAD NA FZŠ TRÁVNÍČKOVA

17. LISTOPAD NA FZŠ TRÁVNÍČKOVA

V týdnu od 11. do 17. listopadu žila FZŠ Trávníčkova připomínáním událostí 17. listopadu. Celá škola společnými silami vyzdobila hlavní chodbu obrázky, které se vztahují k revolučním událostem roku 1989 – klíči, plakáty, fotkami Občanského fóra a plakátem o Václavu Havlovi. Žáci šestých a sedmých tříd výstavu doplnili svědectvími svých rodičů a prarodičů, jak si na tyto události pamatují.

Ve středu vyslechli žáci druhého stupně, především osmé a deváté ročníky, velmi zajímavou přednášku pana Mgr. Tomáše Zouzala, historika z Ústavu pro studium totalitních režimů a člena Akademie věd. V ní připomenul žákům, že k 17. listopadu se v našich dějinách váží hned dvě důležité události. První byla zavření vysokých škol nacisty v roce 1939 po smrti Jana Opletala, studenta, který se nebál vystoupit proti nacistickému režimu. Druhá se stala 50 let poté, kdy si studenti připomínali svého předchůdce a svým protestem proti komunistickému režimu přispěli k jeho pádu v roce 1989.

Páté a sedmé ročníky pak shlédli promítání o totalitním státě na Karlově náměstí a zapálily svíčky na Národní třídě u pamětní desky těchto událostí.

V pátek si pak mohl každý žák naší školy vyzkoušet, co se na Národní třídě vlastně odehrávalo a co asi účastníci v tu dobu cítili. Šesťáci a sedmáci zde vytvořili živý obraz, ve kterém, převlečeni za policejní ozbrojence a studenty, stáli proti sobě. Za doprovodu písní Jednou budem dál a Modlitba pro Martu skandovali hesla: „Svobodu!“ a „Máme holé ruce!“, zapalovali svíčky a dávali ozbrojencům květiny.

Žáci tak měli možnost načerpat spoustu informací, vše skutečně prožít a aktivně se zapojit. Pevně věřím, že jim to pomůže uvědomit si, že za svobodu a demokracii musíme být vděční a musíme si jí vážit.