2. Adventní zpívání

2. Adventní zpívání

Druhé Adventní zpívání přivítalo v našem „perníkovém“ betlému 8.12.2023 další figurky. Přiletěl anděl, přišel pastýř a další z králů, přidali se muzikanti, ovečky i pejsek. Marie už má u sebe Josefa a nad betlémem svítí kometa. Zazpívali jsme si písničky „Starý betlém“, „Pásli ovce valaši“, „Pasli sme ovečky“. Dokonce nám zatančili i pastýři se svými pastýřskými holemi.
Těšíme se na příští adventní týden.
 
V. Matzenauerová, vyučující HV na 1. stupni