21. škola v přírodě s angličtinou

21. škola v přírodě s angličtinou

Už 21 let pořádá ZŠ Mládí školy v přírodě s angličtinou. Podevatenácté byli čtvrťáci se svými učiteli v Železných horách v obci Horní Bradlo nedaleko Sečské přehrady na řece Chrudimce.

Škola v přírodě byla zaměřena na zdravý pobyt žáků v přírodě, procvičení a zdokonalení dovedností v anglickém jazyce s důrazem na motivaci žáků a zlepšování vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli a rozvoj samostatnosti žáků. 

Vyučování probíhalo ve všední dny po čtyřech vyučovacích hodinách. Tělovýchovné, pracovní a výtvarné činnosti byly soustředěny do odpoledních aktivit. Výuka vlastivědy a přírodovědy byla zaměřena na poznávání přírodnin a kraje Železných hor a okolní přírody. 

Žáci poznali okolí, při vycházkách a pěších výletech se zastavili u několika památných stromů, např. v obci Lipka nebo v osadě Přemilov. Nejdelší vycházka vedla na malebné místo Na Pilce v krásném ohybu řeky Chrudimky.

Žáci měli možnost ukázat své dovednosti ve sportovních soutěžích, při různých jazykových aktivitách. Spoustu zážitků si odnesli také z výletu do Slatiňan a návštěvy zámku, hřebčína a také z rozhledny Bára, ke které jsme došli se zastávkou u Kočičího hrádku.

Do programu patřila i diskotéka, oblíbený orientační běh s anglickými úkoly, sportovní odpoledne, kresba na asfalt, vybíjená, přehazovaná i fotbal.

Počasí nám přálo, takže si všichni odnesli hezké zážitky.