30 LET SVOBODY NA ZŠ JANSKÉHO

30 LET SVOBODY NA ZŠ JANSKÉHO

Projektová výuka je již trvalou součástí výuky na ZŠ Janského stejně jako věnování se moderním dějinám ve výuce dějepisu. Letošní výročí 30 let od sametové revoluce nemohlo zůstat bez povšimnutí a celoškolní projekt „30 let svobody“ byl na světě. Každá třída se během jednoho týdne zapojila do návštěv tematických akcí v Praze, plnění úkolů, vytváření výstav a tvorby výukových plakátů. Vrcholem pak bylo závěrečné vystoupení žáků a učitelů před školou, kde došlo k představení totalitní a západní kultury, čtení vzkazů a příběhů obyčejných lidí, kteří zažili na vlastní kůži 17. listopad 1989. Po „pádu zdi“ všechny dojala píseň Náměšť, kterou si zazpívala celá škola i s rodiči a ostatními návštěvníky za kytarového doprovodu pana ředitele. Když se na závěr nesla nad celým prostranstvím před školou Modlitba pro Martu, byla atmosféra tehdejších převratných událostí dokonalá.

Video celého vystoupení žáků: