5. A změřila obvod školy v rámci výuky matematiky

5. A změřila obvod školy v rámci výuky matematiky

Po instruktáži , jak pracovat s měřidly a jak zaznamenávat zjištěné údaje, jsme vyrazili do terénu v okolí naší školy, kde jsme ve skupinkách změřili jednotlivé úseky obvodu budovy. Ve třídě jsme potom sečetli zjištěné údaje a poté došlo i k výpočtu obsahu budovy. Zjištěné údaje a výpočty včetně fotogalerie najdete v článku…

 

 

Změřený obvod je 715,04m

Vypočítaný obsah dle rozdělených částí je 7079,53m2

 

Děkuji všem dětem za spolupráci

D. Cehula, třídní učitel 5. A

FZŠ MEZI ŠKOLAMI