6. zasedání Řídícího výboru MAP II

6. zasedání Řídícího výboru MAP II

 
Dne 7. 10. 2020 se pošesté sešel Řídící výbor k projektu MAP II z důvodu nouzového stavu online formou. Na zasedání byli členové ŘV informováni realizačním týmem o průběhu realizace projektu a přehledu plnění KA, dále byli seznámeni s harmonogramem aktivit projektu a plánovanými akcemi na další období.
 
Řídící výbor byl seznámen s činností realizačního týmu k přípravě Strategického rámce. Ke schválení aktualizace Strategického rámce by mělo dojít korespondenčním hlasováním nejpozději na začátku listopadu 2020. 
 
Dále byli účastníci seznámeni s vyhodnocením aktivit Akčního plánu a přípravou nového Akčního plánu na období 2020-2022. Ke schválení Akčního plánu by se mělo také uskutečnit pomocí korespondenčního hlasování v listopadu 2020. 
 
Závěrem proběhla diskuze.