Adaptační kurz 6. A a 6. B

Adaptační kurz 6. A a 6. B

Adaptační kurz 6. A a 6. B

Pro šesťáky znamená přechod na 2. stupeň velkou změnu – nové rozdělení tříd, nové spolužáky i učitele. Aby se děti lépe poznaly a utužily své vztahy ve třídě, vyrazily třídy 6. A a 6. B v termínu od 10. do 12. října 2022 na adaptační kurz. Kurz se konal v rekreačním středisku Trnávka na okraji Vysočiny. Počasí nám přálo a vše se vydařilo. Program byl plný zábavných her a sportovních aktivit, díky kterým se děti učily spolupracovat a důvěřovat si.

Všechny děti si společně strávený čas užily a prohloubily své vztahy ve třídním kolektivu.

Mgr. Dagmar Lópezová, Veronika Stránská