Adaptační kurz 6. tříd 2022/23

Adaptační kurz 6. tříd 2022/23

Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 proběhl adaptační kurz nových kolektivů tříd 6. A, 6. B a 6. C. Žáci měli možnost se blíže seznámit se spolužáky, třídními učiteli a asistentem pedagoga. Společně pracovali na vzájemném poznání a na stmelení kolektivů. Během kurzu jsme pro žáky připravili polodenní výlet s postřehovou a vědomostní soutěží, aktivity v lanovém centru, bowling a střelbu na laserové střelnici. Dále jsme využili zázemí rekreačního střediska Stará Živohošť – bazén, přilehlá hřiště a ohniště. Na závěr kurzu na žáky čekalo pasování na žáka/žákyni 2. stupně a dražba předmětů, které si žáci kupovali za získané „Slapáčky“. Celý kurz proběhl v příjemné a přátelské atmosféře. Do nového školního roku i na 2. stupeň vstupují žáci i učitelé bez obav a těší se.

Jolana Kohoutová (školní metodik prevence)
Martina Hanušová (školní psycholožka)