Adaptační kurz 6. tříd

Adaptační kurz 6. tříd

Letošní třídenní adaptační kurz žáků 6. A, 6. B a 6. C proběhl ve dnech 6. – 9. 9. 2023.

Přechod z 1. stupně na 2. je v životě školáka podobně významný mezník jako samotný nástup do školy. Změn s touto životní etapou přichází hodně – noví spolužáci, nový třídní učitel, střídání vyučujících dle předmětů stejně jako i cestování po budově školy do odborných učeben. Aby se našim šesťákům na změny zvykalo lépe, jezdíme každoročně do rekreačního střediska na Staré Živohošti.

Cílem „adapťáku“ bylo hlavně seznámit se se spolužáky a třídní učitelkou. Třídní kolektivy společně pracovaly na vzájemném poznání, komunikaci a spolupráci, a to prostřednictvím zážitků ze společný aktivit (lanové centrum, bowling, výprava na rozhlednu, čas u bazénu nebo opékání špekáčků a zpěv u táboráku). Poslední den adapťáku byl zasvěcen závěrečnému shrnutí a reflexi, především ale také slavnostnímu pasování na žáka/žákyni 2. stupně. Nemohla chybět ani oblíbená dražba předmětů, ve které mají žáci možnost zpeněžit „slapáčky“ získané v průběhu celého pobytu v jednotlivých aktivitách. Letošní adaptační kurz se nesl v přátelském a pozitivním duchu, krásné počasí jen podtrhovalo skvělé zážitky. Všem nováčkům na 2. stupni přejeme mnoho úspěchů ve studiu i vrstevnických vztazích a také chuť učit se.

Martina Hanušová (školní psycholožka)