Adventní, cizojazyčné zpívání 2. stupně

Adventní, cizojazyčné zpívání 2. stupně

V pondělí 19.12.2022 přišla řada i na adventní zpívání žáků 2. stupně, při kterém tradičně zazněly koledy v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině a ruštině. Zúčastnila se velká část žáků z 6. – 9. tříd.
Poděkování za nácvik všech písniček patří všem vyučujícím cizích jazyků a za organizaci akce, hudební doprovod a podporu pak pí učitelkám Sabině Pejsarové a Kačce Davidové.