Andělské zpívání na ÚMČ Prahy 13

Andělské zpívání na ÚMČ Prahy 13

Andělské zpívání na ÚMČ Prahy 13

S žáky 6. B jsme připravili pásmo vánočních písní a koled. Nechtěli jsme ovšem zůstat u tradičních koled a rozhodli jsme se své pásmo ozvláštnit o koledy v cizích jazycích. Pomyslně jsme se vypravili do Španělska, Anglie, Rakouska a na Ukrajinu. Posluchače seznámili s vánočními tradicemi vybraných zemí a přednesli koledu například „Dobryj večír, Somewhere in my memory či A la nanita“. Dále jsme zařadili středověkou koledu v latině Collaudemus, ve které se velice obstojně představily i naše sólistky. Neochudili jsme posluchače ani o vánoční klasiky „Nesem vám noviny a Jak jsi krásné, neviňátko“.

Celé pásmo jsme uzavřeli písní „Tisíc andělů“, která tak korespondovala s našimi andělskými kostýmy, vždyť přece andělé byli první, kdo hlásali: „Sláva na výsostech Bohu a pokoj všem lidem dobré vůle“. (Lk 2,14)

A my už nyní v době adventní, kdy očekáváme příchod narozeného Ježíška, jsme předzvěstí této radostné události. 

Veronika Stránská, ZŠ s RVJ Bronzová