Anglicky mluvíme i na zahradě

Anglicky mluvíme i na zahradě

Pro zpestření výuky, stmelení kolektivu, využití krásného počasí a jiné přínosy venkovní výuky, se i hodina angličtiny v ZŠ Mohylová přemístila na školní zahradu. Paní učitelka si pro své žáky tentokrát přichystala originálně zpracované téma „Anglicky mluvící země“.

Každý žáček dostal kartičku, na které byla vlajka jedné ze šesti anglicky mluvících zemí, informace o městech, které se v těchto zemích nacházejí, o typických sportech, jídlech, zvířatech dané země apod. Pak děti chodily po zahradě a podle kartiček vyplňovaly připravený pracovní list.

Jednou z výhod této výuky bylo, že každé dítko chodilo svým tempem a ve dvojicích si mohly děti pomáhat. Pokud si ani tak nevěděly rady, napověděla jim paní učitelka anglicky, pak zopakovala česky a děti díky tomu vnímaly mluvenou angličtinu a její převod do českého jazyka.

Po vyplnění pracovního listu bude v další hodině angličtiny následovat tvoření vět podle toho, jaké informace k dané zemi se žáčci z kartiček dozvěděli. Při tomto vypravování použijí gramatiku o chování sloves, o stavbě věty a jiné náležitosti anglické gramatiky.

Děti toto neotřelé poznávání cizích zemí velmi bavilo a zapamatovaly si mnoho zajímavých informací.