Badatelský klub na ZŠ Janského

Badatelský klub na ZŠ Janského

V nabídce mimoškolních aktivit se v letošním roce na naší škole objevila novinka, a to Badatelský klub. Tato aktivita je přednostně určena žákům II. stupně, nebráníme se však ani účasti šikovných dětí z pátých tříd. Témata jednotlivých setkání jsou volena tak, aby volně navazovala na učivo fyziky či chemie. Vše je samozřejmě přizpůsobeno věku žáků, kteří právě klub navštěvují. 

Letos tvoří nejpočetnější skupinu žáci 6. tříd, proto jsme zahájili naše bádání oblastí pro ně velmi atraktivní, kterou jsou materiály a jejich přeměny. Hned při prvním setkání jsme testovali a porovnávali vlastnosti různých kapalin a materiálů ve vztahu k vodě. Shledané výsledky tohoto bádání byly pro všechny velmi překvapivé a zajímavé. Za stejně zajímavé a inspirující žáci považovali i další odpoledne, ve kterém měli pomocí jednoduchých pomůcek postavit provazochodce, který bude držet na niti, láhvi, špičce prstu či na nose. Zde se krásně projevila kreativita a fantazie malých badatelů. Každý z nich odcházel domů s originální postavičkou, která jistě zdobí jejich dětský pokoj. 

Co říci závěrem? Máme za sebou teprve první měsíc, ale již nyní je vidět, že děti rozhodně nelitují 90 minut, které tráví ve škole odpoledne po vyučování. Badatelská metoda je totiž založena na tom, že si děti samy stanovují hypotézy, vytváří postupy práce a hlavně se od nich nečeká jeden tzv. správný postup nebo výsledek. 

Mgr. Soňa Havlíčková, vyučující chemie a fyziky