BanalFatal!

BanalFatal!

Sedmáci měli před Velikonoci možnost zúčastnit se preventivního programu BanalFatal! Jedná se o program České asociace paraplegiků – CZEPA, vznikl v roce 2014 a zaměřuje se na primární prevenci rizikového chování, které může vést k úrazu páteře a míchy. Název programu v sobě zahrnuje celý obsah besedy – banální situace může způsobit fatální následky. Lektoři programu, vozíčkář Martin Záruba a Jan Janeček, neměli za cíl posluchače odradit od rizikových sportovních aktivit, jako jsou parkur, skoky do vody nebo bláznění na trampolíně. Chtěli, aby se děti zamyslely nad tím, zda danou aktivitu provádí bezpečně a správně, a teprve pak se do ní vrhly. Sedmáci se také dozvěděli, co se stane, když dojde k poranění míchy a jak se žije člověku na invalidním vozíku. S lektory diskutovali o rizikových situacích, které zhlédli na videích, např. již zmiňované skoky do neprozkoumané vody, a mluvili o tom, jak se vše dá dělat bezpečněji, aby banální aktivity nevedly k fatálním následkům.
Mgr. Kristýna Krečová, zástupkyně ředitelky