Berušky vítají jaro

Berušky vítají jaro

Ve třídě berušek děti vítaly jaro projektovým týdnem „Jak roste rostlinka ze semínka“, kde se samy  staly malými badateli.

Děti jsme motivovaly pohádkou „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“, kterou jim paní učitelka přečetla a následně si o ní povídala s dětmi. V rámci her děti třídily semínka dle velikosti, vzhledu, rozdělovaly je do skupin podle počtu.

Druhý den si děti pokládaly otázky, co by chtěly zjistit při sázení semínek. Zkoušely vymyslet, jak by si to mohly udělat.

Nakonec semínka daly naklíčit na vatu a pozorovaly je. Protože děti chtěly zjistit a ověřit si, jaké podmínky semínko ke klíčení potřebuje, probíhal pokus na dvou místech. Na parapetu ve školce, kde měly děti za úkol spolu s rodiči starat se o semínka, aby vyklíčila. Druhou mističku se semínky si  daly na venkovní parapet.

Během čekání na vyklíčení semínek si děti samy v rámci pracovních činností zkusily seřadit obrázky klíčícího semínka podle času. Při tom si procvičily vystřihování a lepení.

Na konci týdne jsme si vše prohlídly a děti samy vyhodnocovaly, zda jejich domněnky byly správné.

Celý týden se povedl a děti si odnesly poznatky, které určitě využijí při dalším vzdělávání i v běžném životě. A zároveň se samy staly malými badateli.

 

 

Tady si děti bez předchozího pokusu zkusily seřadit obrázky dle časového horizontu
pokus venku na parapetu
vlastní klíčení
Tato semínka klíčila bez světla(zakrytá plechovkou)