Bezpečnost dětí na ZŠ Klausova

Bezpečnost dětí na ZŠ Klausova

Naše škola, kromě spousty jiných projektů podporujících výchovu a vzdělání dětí (např. Erasmus+, Edison, Souboj čtenářů aj.), navázala v roce 2018 bližší a úspěšnou spolupráci s neziskovou společností Pražské matky. Kromě každoročních akcí Pěšky do školy a Ukliďme naši školu jsme před rokem zahájili projekt Bezpečné cesty do školy. V rámci tohoto projektu jsme ve spolupráci s rodiči, našimi žáky a dětským parlamentem školy zpracovali dopravní studii, která řeší dopravně nebezpečná místa, s nimiž se naši žáci setkávají cestou do/ze školy. Tato studie byla předložena MČ Prahy 13, která nám poskytuje součinnost při oficiální žádosti na MHMP. Prostřednictvím programu Bezpečné cesty do školy chceme zajistit bezpečné pěší cesty dětí pomocí úprav dopravní infrastruktury a zklidnění automobilového provozu v bezprostředním okolí naší školy. Usilujeme také o změnu dopravních návyků, podporu samostatného dopravování dětí do školy (pěšky či na kole). Pevně věříme, že okolí ZŠ Klausova bude zase o něco bezpečnější nejen pro všechny naše děti, přilehlé mateřské školy, ale také ostatní obyvatele Velké Ohrady. 

O projektu Bezpečných cest jsme také hovořili pro TV Praha:

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/12348/cesta-do-skoly-muze-byt-pro-deti-nebezpecna  

 cesta_do_skoly_muze_byt_pro_deti_nebezpecna_fb_…