Bronzovka žije hudbou

Bronzovka žije hudbou

🎶🎵V úterý 12. března jsme na Bronzovce měli mimořádnou událost. 🎶🎵
 
Přišla nás navštívit rodina Ptákových, velmi talentovaných a erudovaných hudebníků, kteří nás přišli seznámit s bohatstvím hudebního vývoje ve vážné hudbě za posledních čtyři sta let. Ke každé skladbě nám paní Ptáková pověděla jakými znaky se daná hudební epocha vyznačovala a jak se stylově liší. Bylo to zároveň nesmírně krásné a taktéž nesmírně poučné. Provedli nás krásami monumentálního italského baroka v podání Antonia Vivaldiho, přes klasicistní hudbu od Ludwiga van Beethovena, vášnivý romantismus až po hudbu 20. století. Všechny skladby se stylově velmi lišily a děti tak měly možnost si lépe ujasnit, jaký styl jim nejvíce ladí do vkusu. Měly se možnost seznámit s několika hudebními nástroji a také měly možnost vidět svého velmi talentovaného spolužáka v jiné poloze, než je pobíhání po třídě a bujaré rozpustilé veselí o přestávkách. Koncert se vydařil a i děti, které někdy bojují s udržením pozornosti, se zdály být velmi spokojené a stimulované.
 
Pro velký zájem nám přislíbila rodina Ptákových, že se za námi ještě zastaví, aby mohly i jiné třídy, které neměly to štěstí vejít se do úterního programu, zažít jak vypadá profesionální koncert vážné hudby.
 
Mgr. Michal Mareš ze ZŠ s RVJ Bronzová