Čarodějnice na ZŠ Janského

Čarodějnice na ZŠ Janského

Dnešní den si děti z 1. B a 3. A třídy ze ZŠ Janského náramně užily. Celé dopoledne pracovaly tak trochu jinak, po čarodějnicku. Nejprve se společně zamýšlely, co všechno o čarodějnicích a čarodějích vědí a vše zapisovaly na tabuli. Splétaly pavučinu velkou přes půl třídy a přitom si představovaly, co by mohly vyčarovat. U veselé písničky jsme si všichni zatancovali a šlo se na venkovní aktivity. Ve smíšených týmech děti absolvovaly Čarodějnickou stezku plnou symbolů, dále je čekal Čarodějnický kvíz se zapeklitými otázkami. Svačina tentokrát proběhla u ohniště a na prutech se dozlatova opékaly špekáčky.

A také se zpívalo. Po návratu do třídy jsme po přehlídce krásných kostýmů vyhlásili Miss čarodějnici a Nej čaroděje. Odměnou všem dětem za dnešní celodenní snažení bylo gumové zvířátko, takové, co mají čarodějnice a čarodějové rádi. A pro nás dospělé bylo odměnou vidět, jak děti společně hezky na úkolech pracují, pomáhají si, jejich úsměv na tvářích a slova při závěrečném hodnocení dne, že se jim líbilo „všechno“.