Čarodějnice v MŠ Pohádka

Čarodějnice v MŠ Pohádka

Naše dubnová akce byla plná soutěží, tance a dobrot. Děti přišly do školky v kostýmech a začaly s malováním čarodějnic. Poté následovaly pohybové soutěže a hry a nakonec taneční diskotéka. Po svačince, buřtech, jsme se všichni sešli venku na zahradě, kde jsme si zazpívali písničky s kytarou a nakonec se malované čarodějnice “spálily”. Oslavy jsme si všichni užili a zakončili je společným tancem.

(kolektiv MŠ Pohádka)