Čarodějnický slet na Trávě

Čarodějnický slet na Trávě

Spolek rodičů a přátel školy Trávníčkova pro naše žáky uspořádal 27. 4. již tradičně zábavné odpoledne, kde se slétlo plno čarodějnic a čarodějů a měli možnost si se svými rodiči užít zábavné odpoledne. Kromě opékání buřtíků, kvízu na téma první pomoc a výroby malé čarodějky, na děti čekalo i malování na obličej a drobná odměna za splněné úkoly. Počasí celé akci přálo, sluníčko svítilo a všichni si parádně užili jarní odpoledne.

Děkujeme členům Spolku rodičů (zvláště rodině Strnadů, Žížalů, paní Bernáškové, Kůsové, Řeháčkové a Piatko) za perfektně připravenou akci.

I. Žďárská