Certifikát – Škola paměti národa pro ZŠ Janského

Certifikát – Škola paměti národa pro ZŠ Janského

Velmi významného ocenění dosáhla naše škola díky zapojení se do celorepublikového projektu Paměť národa, který zaštiťuje společnost Post Bellum o. p. s. Naše škola byla ohodnocena za systematickou výuku moderních dějin, jejichž znalost je v současné době nedílnou součástí vědomostí a všeobecného přehledu žáků. Kde jinde najít poučení a vyvarovat se tak případných chyb než v moderních dějinách. Z nastavení školy na systematickou projektovou výuku spojenou s metodami kritického myšlení je patrné, že jdeme správným směrem a dokážeme naše žáky dobře vzdělávat a připravit na jejich budoucí život.