Certifikát Začít spolu – Step by Step

Certifikát Začít spolu – Step by Step

ZŠ Janského završila své mnoholeté působení ve vzdělávacím programu Začít spolu – Step by Step závěrečnou certifikací školy, kterou uděluje odborné pracoviště Step by Step ČR, o.p.s.

Po celý školní rok probíhal ve škole velmi podrobný monitoring činností pedagogů na 1. stupni, který sledoval, jakým způsobem škola naplňuje cíle stanovené programem Začít spolu.

Výsledné zhodnocení aktivit naší školy nás opravňuje k tomu, abychom se stali součástí mezinárodní sítě škol, které vzdělávají své žáky dle programu Začít spolu.