Červená stužka 2022

Červená stužka 2022

Červená stužka 2022

Již podvaadvacáté se letos v České republice konala informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV. V Praze 13 Červenou stužku již popatnácté zajišťovali žáci 9. tříd Základní školy Kuncova. V pátek 2. prosince se do ulic naší městské části, ale i do centra Prahy, vydalo rekordních 69 vybraných žáků ze tří tříd 9. ročníku, kteří prodali 600 Červených stužek a rozdali 900 informativních letáčků. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, jsme zaslali velmi solidních 12 389, – Kč, což je relativně vysoká částka vzhledem ke společenské situaci a výrazně skromnější mediální pozornosti, jaké se této sbírce letos dostalo. Za vzornou přípravu akce a její organizaci vyslovuji poděkování paní PhDr. Kataríně Počepické, která je školním metodikem prevence, a žákům a žákyním za tradičně příkladný, aktivní a zodpovědný přístup k Červené stužce 2022, ze které si odnesli příjemný pocit, že napomohli užitečné věci.
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova