České pověsti v knihovně

České pověsti v knihovně

České pověsti v knihovně
 
V pátek 13. října třída 4. A navštívila Městskou knihovnu v OC Lužiny. Zúčastnila se besedy o Českých pověstech. Děti si vyzkoušely, jak se může příběh zamotat a to jen díky „tiché poště“. Současně se dozvěděly, kdo to byl Praotec Čech, jeho bratr Lech a seznámily se i s dalšími postavami z našich bájí a pověstí. 
 
V knihovně si děti mohly také vypůjčit některé zajímavé knihy.
 
paní učitelka Katka Kučerová a asistentka Vendy Koutná