Charitativní sbírka na Bronzovce

Charitativní sbírka na Bronzovce

Charitativní sbírka

Každoročně se naše škola snaží zpříjemnit předvánoční čas těm méně šťastným. Tento rok jsme se rozhodli podpořit Domov dobré vůle v Nouzově, dětský domov Charlloty Masarykové v Praze a vybrané domovy pro seniory. Vybrala se opravdu spousta věcí, které jsme s radostí předali tam, kde jsou nejvíce potřeba.

Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy, kteří se charitativní sbírky v uplynulých dnech zúčastnili.

Pomáhat bychom si měli v každém čase a my jsme opravdu rádi, že je mezi námi tolik dobrosrdečných lidí, kteří i v těchto těžkých časech nejsou lhostejní ke svému okolí.

Jménem školy Vám ještě jednou děkujeme a přejeme krásné a pohodové vánoční svátky.

Mgr. Pavlína Tomsová, ZŠ s RVJ Bronzová