Chlupíkovo divadelní léto 2019

Chlupíkovo divadelní léto 2019

Dne 25. června byl slavnostně zakončen 12. ročník Chlupíkova divadelního léta ve FZŠ prof. O.Chlupa.  Celkem bylo od 17. do 25.6.2019 odehráno 25 představení,  13 z nich připravili žáci z 2. stupně, 10 odehrály děti mladší. V jednom představení se představil žákovský parlament a jednou nám dokonce sbory Noctuella a Kulíšci zazpívaly operu.  Poslední představení  připravili pro děti členové učitelského sboru.

Během celého festivalu se zapojilo téměř 580 herců a hereček a sledovalo je 2500 diváků ze 33 tříd.  Žáčci první třídy připravili velkolepý muzikálek pro předškoláčky ze tří mateřských škol v okolí. Nezapomnělo se ani na rodiče, kteří měli možnost navštívit celkem 14 představení, ve kterých vystupovaly jejich děti. Novinkou tohoto ročníku byly také besedy, kterých se ujali profesionálové z řad herců, výtvarníků a režisérů.

Děti hrály, zároveň byly diváky, filmovaly a fotily, moderovaly, komentovaly a výtvarně zpracovaly festivalová trička. Na jednotlivá představení připravily plakáty. Nedílnou tradiční součástí festivalu je i to, že děti píší ocenění hercům, čili spolužákům.

Divadlo patřilo, patří a bude patřit k naší škole. Vychovává ke spolupráci, odpovědnosti, kulturnímu projevu a toleranci. Poděkování patří principálce festivalu pí učitelce Strculové – Procházkové, členům školního parlamentu a všem žákům a vyučujícím, kteří se do festivalového dění jakkoli zapojili. Ať žije 13. ročník Chlupíkova divadelního léta v roce 2020.