Cizí jazyky i sport na Bronzovce

Cizí jazyky i sport na Bronzovce

Naše škola nabízí rozšířenou výuku jazyků, ale nezapomínáme ani na sport, který považujeme za důležitou součást výchovy a vzdělávání. Děti podporujeme v pohybových aktivitách, motivujeme je k účasti ve sportovních soutěžích a každoročně organizujeme sportovní školu v přírodě v krásném a čistém prostředí Českomoravské vysočiny. Je zaměřená na cyklistiku, individuální i týmové soutěže a turistiku, ale do programu jsou zařazeny také sportovně vědomostní hry, kdy děti, aby se dostaly až do cíle, musí kromě fyzické zdatnosti prokázat další dovednosti, například poradit si s úkoly zadanými v angličtině nebo využít znalosti z různých předmětů.

Před několika roky jsme navázali spolupráci se ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou. Za podpory ředitele školy Mgr. Vlastimila Špatenky a jednatele místního Sportovního centra Pěšinky a florbalového trenéra Tomáše Roseckého vznikla hezká tradice – sportovní odpoledne s turnaji, ve kterých si žáci obou škol měří síly ve florbalu, vybíjené a přehazované.

V partnerství našich škol chceme pokračovat a v novém školním roce 2022/2023 ho plánujeme rozšířit o další aktivity.

Vladislava Šváchová, ZŠ s RVJ Bronzová