Co připravují „Ovečky“

Co připravují „Ovečky“

Mateřská škola Ovčí hájek 2177 v září uspořádá vernisáž obrázků z časopisu Kamarád, kde budete srdečně vítáni. Tento projekt vznikl v průběhu spolupráce s neziskovou organizací Zajedno, jejímž cílem je rozvoj multikulturní společnosti v České republice a vedení společnosti k větší toleranci a porozumění. Pro naši mateřinku připravuje programy s dětmi s odlišným mateřským jazykem jako například Poznej bulharskou kuchyni. Zároveň nám zdarma poskytuje studijní materiály pro výuku českého jazyka a pro ostatní děti nám dává časopisy Kamarád, které nám občas při výuce poskytují inspiraci.

Ve spolupráci s Odborem školství ÚMČ Praha 13 jsme se zapojili do projektu Sázíme stromy, jehož cílem je zlepšení životního prostředí výsadbou stromů a keřů. Možnou výsadbu v naší škole nám doporučila koordinátorka pro Prahu a střední Čechy. Takže když půjde všechno podle plánu, pak začátkem října budeme v naší mateřské škole vysazovat až 50 keřů a stromů. Těšíme se, že v den této akce se zapojí všichni rodiče a společně strávíme hezký den. Více informací a přesné termíny najdete na www.msovcihajek.cz.