Čtenáři z Bronzovky

Čtenáři z Bronzovky

Čtenáři z Bronzovky

Naši prvňáci se postupně stávají čtenáři. K dosažení tohoto cíle jim zbývá naučit se už jenom pár písmenek. S předstihem všechny tři třídy navštívily pobočku Městské knihovny v OC Lužiny. Bylo to takové první seznámení budoucích čtenářů s knihovnou. Dozvěděli se, jaké druhy knih v knihovně najdou, kde se nacházejí knihy vhodné pro jejich věk, jak se knihy půjčují i vracejí. Ve skupinkách vyhledávali různé žánry literatury pro děti a mládež. Atmosféra knihovny je zcela pohltila a každý si chtěl nějaké knihy vzít s sebou domů. Rozhodně to nebyla naše poslední návštěva, v březnu máme naplánovanou další návštěvu – budeme si zde vyprávět o etice. A možná si už opravdu nějaké knihy půjčíme.
 
Mgr. Iveta Wintrová, Mgr. Hana Petrnoušková, Mgr. Dagmar Kroláková