Čtu, čteme, čtěte…

Čtu, čteme, čtěte…

Dne 28. 2. se dvě první třídy z naší školy vypravily do knihovny Lužiny. 

Děti se v úvodu návštěvy podívaly na velice pěkně ztvárněnou dramatizaci pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, do které se průběžně zapojovaly a  seznamovaly se tak nenásilně s knihovnickými pojmy. Po skončení pohádky paní knihovnice děti provedla celou knihovou, ukázala jim různá oddělení knihovny, seznámila je s řazením knih podle abecedy, dle emotikonů, dle žánrů a se systémem půjčování a vracení knih.

Protože se nám v knihovně velmi líbilo, rozhodli jsme se, že budeme průběžně celý zbytek školního roku navštěvovat knihovnu i s ostatními třídami z prvního stupně naší školy.