ČTVRTÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP III

ČTVRTÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP III

Ve středu 30. 11. 2022 se uskutečnilo v Obřadní síni MČ Praha 13 již 4. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje.

Na programu bylo seznámení s průběhem realizace projektu a harmonogramem činností koordinátorů v projektu MAP III, dále nabídky pro školy z Pedagogické fakulty UK, novinky z NPI ČR, nabídka pro MŠ od iKAP a v neposlední řadě též možnosti dotačních titulů pro školy. Schváleny byly strategické dokumenty MAP III.

Konstruktivní jednání uzavřel přátelský dialog mezi účastníky s nabídkou občerstvení.

 

Petra Řezáčová