Cyklus Živly hudbou spoutané – Voda

Cyklus Živly hudbou spoutané – Voda

V rámci hudební výchovy se letos věnujeme projektu „Živly hudbou spoutané“. První společné setkání se živlem – Voda –  jsme uspořádali v atriu školy 25. 10. ráno. Podpořit nás přišla i řada rodičů. Nejprve zazněla společná písnička, která celý projekt bude provázet. Následovala pohybová aktivita s kapkou vody, kdy si naše tělo zatančilo s kapkou vody podle hudby. Potom se pochlubil každý ročník svojí písničkou. Při každé písničce měli ostatní možnost písničku nějak podpořit. S prvňáky jsme zpívali „johoho“, s druháky jsme použili pohyb šátků do cinkavé pauzy. Třeťáci nás překvapili rock´n´rollovou písničkou, kde jsme v mezihře zpívali část z filmu Šakalí léta. Jemné kolébání v rytmu valčíku patřilo k písničce čtvrťáků. Písnička páťáků byla doprovázena podkresem „tup pá, dava dava dam“ spojeným i s pohybem. Na závěr jsme si všichni vzali šátky, některé děti gymnastické stuhy, a zazněl hlavní motiv Smetanovy Vltavy. Byla to krásná tečka za naším prvním setkáním. Tak příště s Ohněm na viděnou a na slyšenou!
Věra Matzenauerová
Fotogalerie – fotografie