Dějepisná exkurze žáků ZŠ Mládí v Národním památníku heydrichiády

Dějepisná exkurze žáků ZŠ Mládí v Národním památníku heydrichiády

Naši nejstarší žáci navštívili v rámci výuky dějepisu Národní památník hrdinů heydrichiády v pražské Resslově ulici při chrámu sv. Cyrila a Metoděje a zhlédli zdejší novou expozici. Ta je věnována atentátu na Reinharda Heydricha, resp. přípravě a provedení Operace Anthropoid. Prohlédli si prostory chrámu,  kde se Jozef Gabčík, Jan Kubiš a další odbojáři skrývali před gestapem a kde také svedli svou poslední bitvu v životě. 

Hrdinství a oběti našich občanů v době heydrichiády měly velký historický a morální význam, proto považujeme za velmi důležité vést žáky k úctě a pietě na autentickém místě bojů československých vojáků.

Žák 9. A, Vincent Fryc, napsal k této exkurzi:

„Dne 16. prosince jsem spolu se spolužáky navštívil kryptu v kostele Svatého Cyrila a Metoděje. Zhlédli jsme zde krátký film o atentátu na R. Heydricha, potom jsme si kryptu, kde bojovali o svůj život parašutisté, mohli prohlédnout. Paní průvodkyně nám zde vysvětlovala, jak události probíhaly a popisovala nám, za jakých podmínek se tam parašutisté schovávali, jak probíhala bitva o kostel a kdo je zradil. Na závěr jsme navštívili vnitřek kostela a po cestě domů ještě kostel Svatého Ignáce. Celý výlet se nám moc líbil.“