Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Téma letošní Dějepisné olympiády znělo Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí, od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.
Otázky školního kola nebyly vůbec jednoduché. Žáci museli propojit vědomosti s analýzou historických pramenů. Přesto se našlo 13 zájemců o historii z osmých a devátých tříd. Všichni získali nad 60% bodů, a stali se tak úspěšnými řešiteli. Do obvodního kola postoupili tři nejlepší Sofie Manley z 8. D, Vojta Vacata z 9. B a Eliška Fialová z 8. B. 
 
Obvodní kolo se konalo 16. 1. 2024 a mezi 20 účastníky z Prahy 13 se naši zástupci rozhodně neztratili.
Sofie se umístila na skvělém 4. místě, Eliška na sdíleném 8. – 9. místě a Vojta na rovněž sdíleném 9. – 12. místě. Bodové rozdíly byly minimální, všichni naší žáci jsou mezi úspěšnými řešiteli. Gratulujeme! 
 
Petra Rajtrová, vyučující Dějepisu