Den dětí u bobříků

Den dětí u bobříků

Vzhledem k současné nelehké situaci jsme oslavu svátku všech dětí pojali netradičně.                                          1. 6. si děti nejprve na jednotlivých odděleních zasoutěžily a pedagogové si pro ně pak připravili překvapení v podobě pohádky: „Jak liška ošidila medvídky“.  Díky příjemnému počasí se vydařila i následná akce další den. Celé dopoledne všichni strávili v pyžámku a užili si v tomto netradičním oděvu diskotéku a řadu her nejen uvnitř ale i na školní zahradě. Za tento nápad děkujeme MŠ Píšťalka.