Den společného umění – 30 let ZŠ Klausova

Den společného umění – 30 let ZŠ Klausova

Naše škola má letos opravdu co slavit – vždyť uplynulo již 30 let od jejího založení! Taková událost se nebude opakovat, a proto jsme se v rámci projektu Hrdá škola rozhodli využít Dne společného umění (který připadl na 19. března) k tomu, abychom naši oslavenkyni řádně a s náležitou úctou umělecky zvěčnili. Zapojily se všechny třídy i oddělení školní družiny – žáci prvního stupně a šestých tříd se pilně zhostili tvorby propracovaných modelů budovy, žáci vyšších ročníků vzali do rukou pera a štětce a školu zachytili na zdařilých obrazech. Každé dílo je originál – a když se všechny výtvory postaví vedle sebe, společně jako mozaika zachycují duši naší školy. Výstava žákovských prací nyní zdobí chodby i prostor u šaten a připomíná nám, že na svou „Klausovku“ – a zejména na všechny žáky a zaměstnance, kteří ji utvářejí – můžeme být skutečně hrdí.

Tak tedy ještě jednou všechno nejlepší, naše milá školo, a za vše Ti děkujeme. Čas uteče jako voda, a než se nadějeme, budeme jistě slavit další velký milník.