Den stromů MČ Praha 13

Den stromů MČ Praha 13

Děti z FZŠ prof. O. Chlupa se 15. 10. 2919 zúčastnily každoroční akce MČ Praha 13 ke Dni stromů, která se i díky slunečnému počasí velmi vydařila. Nejprve jsme společně s paní místostarostkou M. Plesníkovou zasadili strom a potom jsme po skupinkách navštěvovali jednotlivá stanoviště. Viděli jsme oblečení a nářadí lesníků, hráli jsme na dendrofon, zopakovali jsme si druhy stromů, viděli jsme živé, preparované i krásně kreslené živočichy. Určitě si zapamatujeme, jak se postarat o ježka, aby přežil zimu. Podařilo se nám i správně vyplnit kvízy a pochutnali jsme si na odměně. U každého stanoviště byli odborníci, kteří velmi poutavě dokázali popsat a vysvětlit spoustu věcí, které se stromy a životem kolem nich souvisí. Akci jsme si výborně užili, děkujeme všem organizátorům.
Žáci 2. D z FZŠ prof. O. Chlupa