Den učitelů 28. 3. 2023

Den učitelů 28. 3. 2023

Je dlouholetou tradicí, že u příležitosti Dne učitelů obdrží, z rukou pana starosty a paní místostarostky naší městské části Praha 13, ocenění vybraní pedagogičtí pracovníci z jednotlivých mateřských a základních škol a  také DDM Stodůlky.

Stejně tak tomu bylo i letos, na slavnostním setkání, které proběhlo v pondělí dne 27. března v obřadní síni radnice.