Dílny pro rodiče budoucích prvňáčků

Dílny pro rodiče budoucích prvňáčků

Jako každý rok měli i letos rodiče budoucích prvňáčků možnost vyzkoušet si v úterý 30. 2. 2024 metody výuky na naší škole na vlastní kůži. Setkali se se Čtením a psaním pro kritické myšlení, s Hejného metodou, prohlédli si písanky písma Comenia Script, vytvářeli myšlenkové mapy, pětilístky, běhali po chodbách za úkoly, a prožili tak stejně skvělou vyučovací hodinu jako děti v 1. třídě.
Poděkování patří všem vyučujícím, kteří se na přípravě a realizaci Dílen pro rodiče podíleli.