Distanční výuka na ZŠ Mládí

Distanční výuka na ZŠ Mládí

Před velikonočními prázdninami uplynuly právě 4 týdny od uzavření škol a zavedení distančního vzdělávání i na naší škole. Od začátku nám bylo jasné, že se chceme soustředit na stěžejní vzdělávací oblasti a začali jsme rodičům i jejich dětem, žákům naší školy, ukládat učivo do cloudového úložiště. Bylo jasné, že obsažnost učiva je nutné redukovat. Učitelům i asistentům pedagoga začaly dny a večery plné vyhledávání výukových odkazů, internetových učebnic a museli se pustit i do tvorby učebních materiálů přístupných na dálku. Následovaly naše společné videokonference pedagogů, intenzivní komunikace s rodiči a žáky, včetně dotazníkového šetření mezi rodiči žáků. Po výběru společného nástroje pro online výuku se už začali učitelé opět setkávat se svými žáky aspoň u monitorů počítačů. Zpočátku to byly seznamovací setkání, ale poté se začaly uskutečňovat i vyučovací hodiny, a to na obou stupních ZŠ. Velmi mile nás překvapila téměř 100% účast žáků na online výuce.

Chtěl bych poděkovat za nebývalé nasazení pedagogům naší školy, rodičům za podporu a našim žákům za aktivní spolupráci v těchto mimořádných podmínkách, které berme jako výzvu. Výzvu naučit se něčemu novému, posunout se dál, získat nové kompetence.

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí