Vážení rodiče,

pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehled dnů otevřených dveří na našich deseti základních školách.

 MČ Praha 13 – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019/2020
škola termín čas informace
FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878 27.11.2019 a  25.03.2020 8:00 -11:40 http://www.fzsbrdickova.cz/
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 13.02.2020 8:00 -11:40 http://www.zs-bronzova.cz/
FZŠ profesora Otokara Chlupa  PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186 1. třídy 21.01.2020 17:00 -19:00 http://www.fzs-chlupa.cz/o-skole/prijimani-prvnacku/
  Dílny pro rodiče bud. 1. tříd 28.01.2020 17:00 – 9:00  
  6. třídy 28.01.2020 17:00 – 19:00  
ZŠ, Praha 13, Janského 2189 19.03.2020 8:00 – 12:00 náhledy do výuky https://www.zs-janskeho.cz/
    17:00 -19:00 diskuze s rodiči  
ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 25.-29.11.2019(otevřené hodiny) 8:00 – 10:00 http://www.klausovazs.cz/
  11.3.2020(DOD) 8:00 – 11:40 a 15:00 – 18:00  
ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 27.11.2019 8:00 -11:40 náhledy do výuky  http://www.zskuncova.org/
  27.11.2019 16:30 – 19:00 beseda ředitele školy se zájemci s následnou prohlídkou školy  
FZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 23.01.2020 Program: 8:00 – 8:45 ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáků, 14:00 -16:00 otevřené herny školní družiny, 15:00 beseda s rodiči v kinosále, 16:00 první dílnička pro budoucí žáky 1. ročníku http://www.fzsmeziskolami.cz/
ZŠ, Praha 13, Mládí 135 27.02.2020 8:55 – 9:40 a 16:00 – 18:00 http://www.zsmladi.cz/
ZŠ, Praha 13, Mohylová 1963 12.12.2019, 13.02., 12.03.2020 8:30 -16:00 http://www.zsmohylova.cz/
FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 28.11.2019 8:00 -11:40 http://www.zstravnickova.cz/
  11.02.2020 8:00 -11:40 a 16:00 -18:00 http://www.zstravnickova.cz/