DOD = den otevřených dveří na Klausovce

DOD = den otevřených dveří na Klausovce

DOD na naší škole proběhl 23. 3. 2022 a moc nás potěšil velký zájem rodičů. Školu jsme otevřeli tento den hned dvakrát. Dopoledne od 10 hodin mohli rodiče v doprovodu vedení školy otevřít jakékoliv dveře po celé škole a nahlédnout do výuky na prvním i druhém stupni. Vedení školy ochotně odpovídalo na všechny dotazy rodičů.

 Druhá návštěva probíhala odpoledne od 14 hodin. Paní učitelky z prvního stupně vždy s malou skupinkou dětí měly připravené ukázky učiva, které se nevešly do dopolední výuky na prvním stupni: matematika jinak, hudební hrátky ve výuce, jak připravit děti na školu – grafomotorika, metoda FIE nám pomáhá ve školních dovednostech, moderní prvky ve výuce, knihovna a moderní technika. A učitelé druhého stupně si připravili výuku v odborných učebnách: v polytechnické učebně, v cvičné kuchyňce, v tělocvičně, v počítačové učebně, ve čtudovně, na pozemku školy a ve výtvarné učebně.

Doufáme, že se naše škola návštěvníkům líbila a těšíme se na další setkání.