Dopravní hřiště u ZŠ Bronzová

Dopravní hřiště u ZŠ Bronzová

Po dlouhé době se opět rozezněly dětské hlasy na školním dopravním hřišti u ZŠ Bronzová. Po prázdninách je hřiště znovu otevřené pro další školy a nabízí mnoho možností pro zábavu a vzdělávání. Děti z mateřských škol se tu učí základům bezpečného chování na silnici, hrají si s dopravními značkami a vozidly a poznávají pravidla silničního provozu. Děti si tu mohou vyzkoušet, jak se cítí být řidičem, cyklistou nebo chodcem a jak spolupracovat s ostatními účastníky provozu.

Hřiště je určené především pro děti z mateřských škol, které sem jezdí pravidelně pod dohledem svých učitelek. Pokud by ale měly zájem i jiné základní školy nebo skupiny dětí, mohou se obrátit na sekretariát ZŠ Bronzová a domluvit si termín návštěvy. Hřiště je otevřené každý všední den od 9 do 12 hodin. Vstup je zdarma, ale je nutné dodržovat pravidla hřiště a dbát na bezpečnost.

Hřiště je skvělým místem pro rozvoj dětských dovedností, fantazie a sociálních vztahů. Děti se tu nejen baví, ale také se učí něco nového a užitečného. Hřiště je tak přínosem pro celou komunitu, protože podporuje spolupráci, toleranci a ohleduplnost mezi lidmi.