DUBEN V ŠD, 💙DEN ZEMĚ – SVÁTEK NAŠÍ PLANETY🌏

DUBEN V ŠD, 💙DEN ZEMĚ – SVÁTEK NAŠÍ PLANETY🌏

DUBEN V ŠD, 💙DEN ZEMĚ – SVÁTEK NAŠÍ PLANETY🌏

Ve školní družině si každoročně připomínáme Den Země. Nechceme dalším generacím zanechat zničenou Zemi, na které by nebyl možný další život.

Během celého školního roku jsou děti vedeny k zodpovědnosti k přírodě a k naší planetě. Děti ze všech oddělení školní družiny si své znalosti ověřily formou stezky zaměřenou na podporu ochrany životního prostředí. Svědomitě a s nadšením se vrhly do plnění jednotlivých úkolů a luštění křížovky. Někteří sice udělaly drobnou chybičku, ale vůbec to nevadilo. Naopak, zase se více poučily. Vzájemnou spoluprací se všem dětem podařilo vyplnit křížovku správně – STARÁME SE O NAŠI PLANETU.

Abychom si všichni uvědomili, jaké dary z ní můžeme využívat, začali jsme se zajímat o léčivé rostliny, které mohou sloužit k posílení našeho zdraví. Nejprve si vždy přečteme příběh z knihy „Šel sem lesem“ od D. Krolluperové, zodpovíme otázky a pouštíme se do kresby rostliny, ke které si zapíšeme její využití. Bylinky jsme začali vyhledávat i v přírodě. A tak budeme mít vlastnoručně vyrobený herbář, který se nám někdy může hodit.

Ve fotogalerii jsou i některé jiné dubnové odpolední aktivity dětí.


děti a vychovatelky z Bronzovky