e-Twinning – School of the future

e-Twinning – School of the future

 
Žáci 8. ročníku se podíleli v rámci programu e-Twinning na mezinárodním projektu s názvem „School of the future“ – Škola budoucnosti. Do projektu se zapojilo i Turecko a Rumunsko. Cílem projektu bylo na jedné straně zlepšení jazykových schopností, navazování nových kontaktů se žáky z jiných zemí, ale na druhé straně také i uvědomění si důležitosti našeho chování a podpora k ekologickému myšlení.
 
Na začátku projektu si každý člen připravil vizitku, kde se žáci. ale i učitelé navzájem představili a poznali. Své schopnosti v tvoření otázek si procvičili na dotaznících o škole, které připravovali ve skupinách. Jak efektivně pracovat a aplikovat i poznatky z informatiky – zpracování a vyhodnocení dotazníků si žáci vyzkoušeli v jednom z dalších úkolů. Žáci byli kreativní i ve využívání různých nástrojů jako je například canva, storyboard, avacharaVytvořili jsme komiksy na ekologická téma, kde jsme propojili anglický jazyk nejen s informatikou, ale také s přírodopisem a ekologií. Nechyběl samozřejmě ani online meeting se žáky z Turecka, kde jsme se navzájem nejen viděli, ale kladli si různé otázky a dozvěděli se spoustu zajímavých faktů.

Závěrem nám vznikla publikace s názvem „School of the future“ která je dostupná v odpočinkové zóně ve 3. patře v tištěné podobě.

 

 

Přínosem tohoto projektu je to, že si žáci procvičili všechny schopnosti – psaní, mluvení, poslech, čtení, uvědomili si důležitost pojmu ekologie, které se snaží aplikovat v praxi. Zjistili, že nejen v projektu ale i v životě je důležitá komunikace a vyzkoušeli si různé formy spolupráce – individuální, ve dvojicích ale i skupinovou formu. Paní učitelky Bilá a Blahutová, které se do projektu se žáky zapojili, na závěr společně s poděkováním za aktivní účast a reprezentaci školy rozdali žákům certifikáty.

Velké poděkování patří nejen našim žákům, bez kterých by byl projekt „bez duše“, ale i partnerským školám z Turecka a Rumunska.