Erasmus+ na ZŠ Mládí ve finále

Erasmus+ na ZŠ Mládí ve finále

Přesně šest měsíců po první cestě do Španělska se 12. května vydala druhá skupina třídních zástupců, tentokrát ze šestých a sedmých tříd, mapovat možnosti zapojení žáků do školního života na předměstí francouzského Orléans do Collège Saint-Exupéry.

Osm žáků doprovázených dvěma učiteli se mohlo opět přesvědčit, že na žácích při vytváření školní komunity záleží. Mimo tzv. Radu školního života, tj. obdobu školního parlamentu, kde ale zasedají mimo samotných žáků a ředitele i technickoprovozní zaměstnanci školy nebo rodiče, jsme se seznámili s tím, jak fungují skupiny podporující aktivity spojené s udržitelným rozvojem, wellbeingem nebo charitativní činností. Zkusili jsme si jejich práci i konkrétně, když jsme čistili břeh Loiry nebo pomáhali s tříděním oblečení v charitativní organizaci Secours Populaire. Francouzská škola má i dvacetičlennou skupinu žáků-expertů, kteří se věnují prevenci a pomoci v případě šikany či jiných forem nevhodného chování žáků k sobě navzájem. 

Obě cesty, které jsme v projektu Erasmus+ „Cesty ke školní mini-společnosti“ uskutečnily, nám dovolily promyslet první kroky obnoveného školního parlamentu a rozhodnout se, jaké inspirace ze zahraničí budou v dalším školním roce využity jako nová součást života naší školní komunity na ZŠ Mládí.

Mgr. Tomáš Klinka, PhD – koordinátor Erasmus+