Erasmus+ pokračuje ve Španělsku

Erasmus+ pokračuje ve Španělsku

Osm žáků naší školy doprovázených dvěma učiteli vyjelo v týdnu od 13. 11. na zahraniční cestu nového ročníku projektu Erasmus+ s programem „Cesty ke školní mini-společnosti“ do města Alcalá de Henares ve Španělsku. Jejich úkolem bylo zkoumat, jak se tamní žáci zapojují do školní komunity a jaké mají další možnosti ovlivňovat své okolí. 

Během pěti dnů nabitých aktivitami poznávali naši osmáci a deváťáci školní instituce, do kterých se zapojují žáci spolupracující školy Alkal´á Nahar, navštívili ale i radnici a regionální zastoupení vlády a společně též simulovali jednání Evropského parlamentu mládeže. 

Projekt jim tak dovolil nejen poznat nové lidí a jinou kulturu, rozšířit si vnímání toho, jak také může vypadat škola, ale i rozvíjet své dovednosti v oblasti komunikace (vše v angličtině) a v používání digitálních nástrojů pro dosahování výukových cílů. 

Zkušenosti a získané informace z této „výzkumné“ cesty budou žáci sdílet nejen s jejich vrstevníky, ale i s vedením školy. 

Mgr. Tomáš Klinka PhD