FZŠ MEZI ŠKOLAMI se opět zapojila do mezinárodního projektu – Záložka do knihy spojuje školy

FZŠ MEZI ŠKOLAMI se opět zapojila do mezinárodního projektu – Záložka do knihy spojuje školy

FZŠ Mezi Školami se opět účastní mezinárodního projektu, který podporuje přátelství mezi Českou a Slovenskou republikou. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně, vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2021, 12. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia: Záložka do knihy spojuje školy. A jak to vypadá se pojďte podívat…

Téma pro rok 2021 je krásné: OKOUZLUJÍCÍ SVĚT KNIŽNÍCH PŘÍBĚHŮ, POHÁDEK A BÁSNÍ


Hlavním tématem této akce je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvořili záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvárnili téma česko-slovenského projektu „Radost ze čtení ukrytá ve verších, básních nebo v próze“ a vyměnili si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky.

Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Naše přidělená škola na Slovensku je ZŠ Stará Bystrica.

pohled na obec Stará Bystrica

Je to kysucká obec, která se pyšní prvním orlojem na Slovensku. Na jeho vytvoření se podíleli Češi a je to nejpřesnější orloj.

náměstí se základní školou
orloj
budova základní školy Stará Bystrica

Naše záložky už putovaly na Slovensko. Věříme, že slovenským žákům udělají radost. Děkujeme všem žákům naší školy a učitelům, kteří se do mezinárodního projektu zapojili a podpořili čtení, kreativitu a možná i budoucí přátelství.