Hudební pořad Musica per tre

Hudební pořad Musica per tre

V pátek 22.4. se divadelním sálem na FZŠ prof. Otokara Chlupa rozléhaly zvuky dechových hudebních nástrojů. Obec Praha 13 nám nabídla hudební pořad Musica per tre. Pan Miloš Wichterle, který pořad uváděl, opět děti dokázal velmi zaujmout. Postupně nám představil fagot, klarinet, hoboj. Děti měly možnost vidět nástroje rozložené, každý nástroj zvlášť si zvukově poslechnout. Nechyběly ani hádanky filmových melodií a ukázky klasické hudby. Během pořadu se děti dozvěděly, jak se chovat na koncertech, a prakticky předvedly, že to výborně zvládnou.
Za pořad moc děkujeme a věříme, že ho bude naše obec nabízet i v dalších letech.